Inbody R20

Co je to In-body R20?

In-body R20 vypadá na první pohled jako běžná digitální váha, ale zdání klame. In-Body R20 je více-frekvenční bio-impedanční analyzér složení těla. To je přístroj, který díky

vodivosti a odporu lidského těla dokáže přesně určit, kolik má tělo vody, tuku, svalové hmoty a dalších ukazatelů složení.

In-Body R20 používá 8 dotykových elektrod, jimiž je do těla vpouštěn proud o různém napětí a proudění, díky čemuž získáváme 5 různých impedancí pro trup a
zvlášť pro každý ze 4 končetin.  Díky této technologii (DSM-BIA) ukáže In-Body R20 rozložení tuků a svalů na jednotlivých částech těla (trupu a končetinách).

Vlastnosti:

  • Rychlá analýza do 35 vteřin
  • Užitečná normální rozmezí pro lepší poradenství
  • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
  • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
  • Hodnocení tukové a svalové tkáně
  • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
  • Přehledný lístek s výsledky měření v češtině podle jednotlivých částí těla